Diagnooseja

Diagnooseja

Diagnoosinumerot WHO:n tautiluokituksen ICD-10:n mukaan

ADHD ja sen liitännäisdiagnooseja tai muita diagnooseja

F90 Hyperkineettiset häiriöt
F90.0 Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö. (AD/HD)
F90.1 Hyperkineettinen käytöshäiriö. (F90+F91)
F90.8 Muu hyperkineettinen häiriö.
F90.9 Määrittämätön hyperkineettinen häiriö.

F91 Käytöshäiriöt
F91.0 Perheensisäinen käytöshäiriö
F91.1 Epäsosiaalinen käytöshäiriö (sosiaalisiin suhteisiin jäsentymätön käytöshäiriö)
F91.2 Sosiaalinen käytöshäiriö (sosiaalisiin suhteisiin jäsentynyt käytöshäiriö)
F91.3 Uhmakkuushkäiriö
F91.8 Muu käytöshäiriö
F91.9 Määrittämätön käytöshäiriö

F95 Nykimishäiriöt
95.2 Touretten oireyhtymää

F98
F98.0 Kastelu, ei-elimellinen
F98.00 Ei-elimellinen yökastelu
F98.01 Ei-elimellinen päiväkastelu
F98.02 Ei-elimellinen yö- ja päiväkastelu
F98.1 Tuhriminen, ei-elimellinen
F98.10 Ei-elimellinen tuhriminen; fysiologisen suolen hallinnan saavuttamisen epäonnistuminen
F98.11 Ei-elimellinen tuhriminen; ulostaminen sopimattomiin paikkoihin huolimatta riittävästä suolen hallinnasta ja kiinteydeltään normaaleista ulosteista
F98.12 Ei-elimellinen tuhriminen; ja erittäin löysät ulosteet
F98.19 Ei-elimellinen tuhriminen; muu tai määrittämätön
F98.2 Lapsen tai imeväisen syömishäiriö
F98.3 Lapsen tai imeväisen pica-oireyhtymä
F98.4 Hiusten nyhtäminen
F98.8 Tarkkaavaisuushäiriö ilman ylivilkkautta. (ADD)

F80 Puheen ja kielen kehityksen häiriöt
F80.0 Ääntämishäiriö
F80.1 Puheen tuottamisen häiriö (dysfasia)
F80.2 Puheen ymmärtämisen häiriö (dysfasia)
F80.3 Epilepsiaan liittyvä hankinnainen puheen tuottamisen ja ymmärtämisen häiriö (Landau-Kleffner)
F80.8 Muu puheen ja kielen kehityksen häiriö
F80.9 Määrittämätön puheen ja kielen kehityksen häiriö

F81 Oppimiskyvyn häiriöt
F81.0 Lukemiskyvyn häiriö
F81.1 Kirjoittamiskyvyn häiriö
F81.2 Laskemiskyvyn häiriö
F81.3 Monimuotoinen oppimiskyvyn häiriö
F81.8 Muu oppiskyvyn häiriö
F81.9 Määrittämätön oppimiskyvyn häiriö

F82 Motoriikan kehityshäiriöt

F83 Monimuotoiset kehityshäiriöt. (MBD)

Sekoitus puheen ja kielen kehityshäiriöitä sekä motoriikan ja oppimiskyvyn häiriöitä
Usein myös kognitiivisten toimintojen häiriöitä

F84 Laaja-alaiset kehityshäiriöt

R48

R48.0 Dysleksia tai aleksia
R48.1 Agnosia
R48.2 Apraksia

Keskeiset ahdistushäiriödiagnoosit

F40 Pelko-oireiset ahdistuneisuushäiriöt eli fobiat
F40.0 Julkisten paikkojen pelko
F40.00 ilman paniikkihäiriö
F40.01 johon liittyy paniikkihäiriö
F40.1. Sosiaalisten tilanteiden pelko
F40.2 Määritetyt (yksittäiset)pelot eli spesifit pelot
F40.8 Muu pelko
F40.9 Tarkemmin määrittelemätön pelko

F41 Muut ahdistuneisuushäiriöt
F41.0 Paniikkihäiriö

F41.00 keskivaikea
F41.01 vaikea-asteinen
F41.09 tarkemmin määrittämätön
F41.1 Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (yleistynyt tuskaisuus)
F41.2 Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila
F41.3 Muu sekamuotoinen ahdistuneisuushäiriö
F41.8 Muu ahdistuneisuushäiriö
F41.9 Tarkemmin määrittelemätön ahdistuneisuushäiriö

F42 Pakko-oireiset häiriöt
F42.0 Pääasiassa pakkoajatuksina ilmenevä pakko-oireinen häiriö
F42.1 Pääasiassa pakkotoimintoina ilmenevä pakko-oireinen häiriö
F42.2 Pakkoajatuksina ja pakkotoimintoina ilmenevä pakko-oireinen häiriö
F42.8 Muu pakko-oireinen häiriö
F42.9 Tarkemmin määrittämätön pakko-oireinen häiriö

F43 Järkyttävään kokemukseen liittyvät häiriöt eli vakavat stressireaktiot ja sopeutumishäiriöt
F43.0 Tilapäinen järkyttävään kokemukseen liittyvä reaktio
F43.00 lieväasteinen
F43.01 keskivaikea
F43.02 vaikea-asteinen
F43.1 Traumaperäinen stressireaktio eli pitkittynyt järkyttävään kokemukseen liittyvä reaktio
F43.2 Sopeutumishäiriö
F43.22 Sopeutumishäiriö; sekamuotoinen ahdistus- ja masennusreaktio
F43.8 Muut määritetyt vakavat stressireaktiot
F43.9 Tarkemmin määrittämätön reaktio, joka liittyy järkyttävään kokemukseen.

F44 Dissosiaatiohäiriöt (konversiohäiriöt)

Muut

F93 Lasten tunne-elämän häiriöt
F93.0 Eroamistilanteisiin liittyvä
F93.1 Lapsen pelko- ja ahdistushäiriö
F93.2 Lapsen sosiaalisten tilanteiden pelko
F93.3 Sisaruskateushäiriö
F93.80 Ylihuolestuneisuushäiriö
F93.89 Muu lapsuuden tunnehäiriö
F93.9 Tarkemmin määrittämätön lapsen tunnehäiriö

F94
F94.0 Valikoiva puhumattomuus
F94.1 Lapsuuden kiintymyssuhteiden reaktiivinen häiriö
F94.2 Lapsuuden kiintymyssuhteiden estottomuus
F94.8 Muu lapsuuden sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriö

Mielialahäiriöt F30-F39

F30 Mania
F31 Kaksisuuntainen mielialahäiriö
F32 Masennustila
32.3 Vaikea-asteinen psykoottinen masennustila

F33 Toistuva masennus
F34 Pitkäaikaiset mielialahäiriöt
F38 Muut mielialahäiriöt (mm. sekamuotoiset)

F50 Syömishäiriöt

F50.0 Laihuushäiriö
F50.1 Epätyypillinen laihuushäiriö
F50.2 Ahmimishäiriö Tarkemmin määrittämätön ahmimishäiriö Psyykkisperäinen liikasyöminen.
F50.3 Epätyypillinen ahmimishäiriö
F50.4 Muuhun psykkiseen häiriöön liittyvä ylensyöminen
F50.5 Muuhun psykkiseen häiriöön liittyvä oksentelu
F50.8 Muu syömishäiriö
F50.9 Määrittämätön syömishäiriö

F51
F51.0 Unettomuus, ei elim.

F60-F69 Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt

F60 Persoonallisuushäiriöt
F60.0 Epäluuloinen persoonallisuus
F60.1 Eristäytyvä (skitsoidi) persoonallisuus
F60.2 Epäsosiaalinen persoonallisuus
F60.3 Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus
F60.4 Huomionhakuinen persoonallisuus
F60.5 Vaativa persoonallisuus. Obsessiivis-kompulsiivinen persoonallisuus
F60.6 Estynyt persoonallisuus
F60.7 Riippuvainen persoonallisuus
F60.8 Muut määritetyt persoonallisuushäiriöt
Narsistinen persoonallisuushäiriö
Epäkypsä persoonallisuus
Passiivis-aggressiivinen persoonallisuus
Psykoneuroottinen persoonallisuus
F60.9 Määrittämätön persoonallisuushäiriö

F61 Sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt

R40-R46 Tajunnan sisältöön, havaitsemiseen, tunnetilaan ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairauden merkit

R40 Uneliaisuus, horros tai tajuttomuus

R41 Muut kognitiivisiin toimintoihin ja tajunnan vireyteen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit

R42 Pyörrytys ja huimaus

R43 Haju- ja makuhäiriöt

R44 Muut yleisiä aistimuksia ja havaintoja koskevat oireet ja sairaudenmerkit

R44.0 Kuuloharhat
R44.1 Näköharhat
R44.2 Muut harhat
R44.3 Määrittämättömät harhat

R45 Tunnetilaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
R45.0 Jännittyneisyys
R45.1 Levottomuus ja agitaatio
R45.2 Huolestuneisuus
R45.3 Itsekurin puute ja apatia
R45.4 Ärtyneisyys ja viha
R45.5 Vihamielisyys
R45.6 Fyysinen väkivaltaisuus
R45.7 Määrittämätön järkytystila
R45.8 Muut tunnetilaan liittyvä oireet ja sairaudenmerkit

R46 Ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit
R46.0 Kehno henkilökohtainen hygienia
R46.1 Omituinen (bisarri) ulkomuoto
R46.2 Outo ja selittämätön käyttäytyminen
R46.3 Ylenmääräinen touhukkuus
R46.4 Hitaus ja heikko vastaanottavaisuus
R46.5 Epäluuloisuus ja huomattavan välttelevä käytös
R46.6 Stressitilanteiden aiheuttama kohtuuton huolestuneisuus ja huomion kiinnittyminen
R46.7 Tavaton monisanaisuus ja yksityiskohtien luetteleminen, jotka hämärtävät konsultaation ja yhteydenoton tarkoituksen
R46.8 Muut ulkomuotoon ja käyttäytymiseen liittyvät oireet ja sairaudenmerkit