Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatus

Suomen ADHD-Aikuiset ry.

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • harjoittaa ja edistää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • järjestää jäsenilleen kokous- ja vapaa-ajanviettotoimintaa
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille.
  • ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseniksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
  • toimii muita samantapaisia keinoja käyttäen tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.