Yhteystiedot

Yhteystiedot

Suomen ADHD-Aikuiset ry.

Suomen ADHD-Aikuiset ry:n tarkoituksena on toimia aikuisten tarkkaavaisuushäiriöisten tukemiseksi ja heidän elämänlaatunsa kohottamiseksi, sekä toimia tarkkaavaisuushäiriöisten aikuisten yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteenkuuluvuuttaan.

Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys

  • harjoittaa ja edistää tutkimus-, tiedotus- ja julkaisutoimintaa.
  • järjestää jäsenilleen kokous- ja vapaa-ajanviettotoimintaa
  • tekee esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja muille yhteisöille ja viranomaisille.
  • ylläpitää yhteyksiä ja voi liittyä jäseniksi sellaisiin koti- ja ulkomaisiin järjestöihin ja yhteisöihin, joilla on vastaavat tavoitteet ja toimintaperiaatteet.
  • toimii muita samantapaisia keinoja käyttäen tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä toimeenpanna asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Puhelinneuvonta

Puhelinneuvontaa antavat ADHD-liiton työntekijät. Lisätietoa neuvonnasta:

https://www.adhd-liitto.fi/tukea/puhelinneuvonta

Suomen ADHD-aikuiset ry:n hallitus kaudella 2019

Puheenjohtaja
Tiina Laitinen, Helsinki

Varsinaiset jäsenet
Anneli Hänninen,  (rahastonhoitaja)
Panu Rinne, Joensuu
Jarkko Mäenpää, Turku
Markku Salonen, Helsinki
Viola Partanen, Tampere

Varajäsenet
Kerttu Kolari

Hallituksen tavoittaa parhaiten lähettämällä sähköpostia osoitteeseen hallitus(at)adhd-aikuiset.fi

Hallituksen ulkopuoliset toimihenkilöt

Jäsenrekisteri
Ritva Kohijoki, Jokela

jasenasiat(at)adhd-aikuiset.fi (osoitteenmuutokset, jäsenmaksuasiat, eroilmoitukset)